Kategori: Handskrifter Sida 2 av 3

Öppnandet av Nordvästra stambanan

Troilius, Carl Oscar. Brev angående öppnandet av Nordvästra stambanan. Daterat 27 oktober 1866. Läs mer

Diktavskrifter från 1800-talet början

(Anonym). Skaldestycken samlade af G.F År Ettusende Åttahundrade och Ett. 1801-. Läs mer

Sångbok med fyrverkeri tillhörande bokbindare i Norrköping

(Gröndahl, Johan Fredrik). Sång Bok Tillhörig J. F. Gröndahl, Norrköping den 22 febr. 1841. Läs mer

Tolvfors bruk

(Söderlund, Nils). Dagakarl Nils Söderlund med Tolffors Bruk. 1877-1890. Läs mer

Stambok med fjäril 1844-1852

(Anonym). Stambok med initialerna S.E.S. 1844-1852 Läs mer

Handskriven notbok

(Svartengren,Torsten Hildebrand?). (Handskriven notbok) 1:sta Bas, Thorsten Svartengren. Utan år (1870-tal?). Läs mer

Kassabok för livsmedelshandlare på Götgatan i Stockholm

Hambn, Clemens Wilhelm. (Kassabok) C. W. Hambn Victualiehandlare Göthgatan N:o 53. 1850-1851. Läs mer

Gosselmans ungdomsteckningar

Gosselman d. y. Carl August. Skissbok daterad 1843. Läs mer

En sjuklig väderobservatör i Uppland

(Anonym) Wäderleksbok. 1884-1889. Läs mer

Pelle Ödmans skissbok från ungdomen

Ödman, Nils Petrus (Pelle). Skissbok med pärmtitel ”Album” 1852-1853. Läs mer