Kategori: Nyheter Sida 1 av 3

Stor samling dokument tillhörande hyresvärd i Stockholm 1897-1904

Denna samling dokument och kvittenser omfattar redovisning av inkomna hyror och utgifter för egendomarnas drift, samt mängder med kvittenser från firmor anlitade för skötsel av hyreshusen Nr 5 Grundläggaren Tulegatan 27, Nr 18 Brunfisken Nybrogatan 21 samt en lägenhet på Döbelnsgatan 31. Läs mer

Änka i kolerans tid

Brandstedt (född Mannerstedt), Helena Sophia. Anhållan till kungen om ekonomiskt bistånd för änka som förlorat sin man i kolera. Daterat 24 januari 1835 i Stockholm. Läs mer

Övning i handstil 1844-1845

Prof-skrift. 2 handsstilsövningar av skolelever i Fränninge. Daterade 1844-1845. Läs mer

”genom ett sten sprängings skott för 3ne år sedan”

Anhållan till kungen om ekonomiskt bistånd efter skada. Daterat 5 juli 1834 i Stockholm. Läs mer

”Af starcka drycker öfverlastad”

(Wihlbom). Handskrivet avsked av en försupen slottsknekt 1818.  Läs mer

4-årig flicka bortsprungen i Stockholm

Efterlysning av en borttappad 4-årig flicka i Stockholm. (1821). Läs mer

Fattigvården i Östergötland 1868

Samling handskrivna kvittenser rörande fattighuset i Stora Åby, Östergötland, 1868. Läs mer

Brännvin och oxkött till Samuel Gustaf Hermelin

(Hermelin, Samuel Gustaf). Nota till Högv. Herr Barons Hushåll i Afvan…Betalt af Herr Baron Hermelin…27 octobr 1806. Läs mer

Samling interfolierade almanackor från bergsmansfamilj i Bråfors

(Tre generationer i Bråfors bergsmansby). Samling interfolierade almanackor 1798-1863. Läs mer

Stämning för skogsåverkan av en ek

(Väne häradsting). Stämning för skogsåverkan av en ek. Daterad i maj 1862. Läs mer