Efterlysning av en borttappad 4-årig flicka i Stockholm. (1821).

Två handskrifter rörande en liten flicka som borttappats i Stockholm 1821. Den första handskriften innehållandes efterlysning: ”Efter lyses en liten flika på fjärde året som bårt gik i går efter mida om kring klokan fäm från Råpsåns hus i hörnet af mäster samuls gränd å Klara Nåra torkogatta”. Den andra handskriften med information om att flickan hittats: ”Förleden gårdag uptogs på Blasieholmen en liten flicka omkring 3. och ett halft års ålder, som kan tillrättafås på Ladugårdslandet, nedra Styrmansgatan, quarteret Styrmans, Huset n:o 10.”.

Utöver dokumentens socialhistoriska och Stockholmshistoriska perspektiv finns här sida vid sida två exakt samtida dokument, från samma stad, som visar hur pass mycket stavningen kunde skilja sig mellan ”vanligt folk” och de vars arbetsuppgifter innebar skrivande.

2 handskrifter (130×115 mm, 105×200 mm). 1 sida vardera. Ihopsatta och tagna ur band. Med blyertsanteckning på ena baksidan lydandes ”Upplästa i Jakobs Kyrka Sthlm, 1821”. 

Pris: 500 kronor