(Wihlbom). Handskrivet avsked av en försupen slottsknekt 1818. 

”Ödmjukaste Memorial! Som Slottskneckten Eric Engström, oagtad flere varningar, under sin tjenstgöring funnit af starcka drycker öfverlastad, så får jag i anledning häraf ödmjukast anmäla honom till afsked och i dess ställe föreslå extra Slottskneckten Göran Österlund, Stockholm den 26 febr. 1818”.

Med sekreterarens notering om att brevet inkommit den 4 mars 1818.

Handskrift (335×215 mm). 4 sidor, varav 3 tomma. Den skrivna sidan med ett par fläckar samt mörka marginaler.

Pris: 400 kronor