Brandstedt (född Mannerstedt), Helena Sophia. Anhållan till kungen om ekonomiskt bistånd för änka som förlorat sin man i kolera. Daterat 24 januari 1835 i Stockholm.

Brevet inleds ”Med djupaste wördnad vågar en värn- ock medel-lös bekymrad moder och enka, under armmodets ock kjänslans heta tårar bönfallande med saknadens qvidande suckar fällande till vår Stormägtigste Allernådigaste Konungs Thron, om en förbarmande bevisad blick som kan lindra den stora nöd enkan till aflidne kammarskrifvaren uti ers Kongl. Majst. Krigs Collegii Magnus Brandstedt fått gjennom Cholera farsotens härstäds grymma härjande, som genom döds slaget beröfvade mig mitt stöd, min make ock vårt ouppfostrade omyndiga barn dess älskade fader”. Skriven med vacker kalligraferad handstil.

Koleraepidemien nådde Stockholm i augusti 1834, efter att ha brutit ut första gången i Sverige i Göteborg en månad tidigare. Epidemien skördade 3400 liv i Stockholm innan den kunde stoppas.

Handskrift (330×215 mm). 4 sidor, varav 1 tom. Skrivet på randat papper med vattenstämpel, 2 vikmärken.

Pris: 600 kronor