(Hermelin, Samuel Gustaf). Nota till Högv. Herr Barons Hushåll i Afvan…Betalt af Herr Baron Hermelin…27 octobr 1806.

Handskrivet kvitto för bland annat brännvin, oxkött och vin ställt till Samuel Gustaf Hermelin (1744-1820).

Hermelin var ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, kartograf och grundare av gruvor i Norrland. 1782 skickades han, under stor diskretion, av Gustaf III till Nordamerika för att där bevaka Sveriges intressen i de f.d. engelska kolonierna. Enligt Svenskt Biografiskt Lexikon var Hermelin ”ordkarg och något stel. Han var stolt över sitt rika hår som baktill var upplagt i flera varv och upplöst lär ha nått till fötterna”.

Handskrift (195×160 mm). 1 sida. Minimala fläckar, vikt en gång på mitten, vikmärke i övre vänstra hörnet.

Pris: 350 kronor