Samling handskrivna kvittenser rörande fattighuset i Stora Åby, Östergötland, 1868.

Samlingen innehåller 19 kvittenser på utbetalt fosterbidrag för namngivna ”fattiggossar” och ”fattigflickor”, kvitterade av ordföranden för fattigvården Anders Andersson. De flesta är skrivna i samma hand, troligtvis Anderssons eller en sekreterare, och underskrivna av mottagaren (ibland endast som bomärke då mottagaren inte varit skrivkunnig). Bidragets storlek varierar något, men den vanligaste summan för ett halvårs omhändertagande var 12 riksdaler och 50 öre. Utöver fosterbidragen innehåller samlingen 25 kvittenser på bland annat inköpta varor till fattighuset, transporter av fattiga och reparationsarbeten. Samlingen innehåller även 3 kvittenser på likkistor beställda till fattighuset.

En unik samling fattigvårdshistoria som ger kännedom om de ekonomiska förutsättningarna för fattigvården i Östergötland i mitten av 1800-talet.

47 handskrivna kvittenser (den största 335×205 mm, den minsta 85×105 mm). De allra flesta i mycket gott skick, ett par med några småfläckar och minimala revor. 

Pris: 1 600 kronor