Anhållan till kungen om ekonomiskt bistånd efter skada. Daterat 5 juli 1834 i Stockholm.

Brev till kung Karl XIV Johan skrivet av en Johannes Eriksson. Brevet inleds ”Såsom jag af den Store Allfadren blifvit skaffad i genom ett sten sprängings skott för 3ne år sedan” och fortsätter med att han förutom värk även lider stor fattigdom i det att han måste försörja hustru och två barn, och nu måste bege sig 52 mil till Stockholm för att vårdas av en bättre läkare och ber därför om en ”liten skänk”.

Handskrift (355×220 mm). 4 sidor, varav 2 tomma. Skrivet på randat skrivpapper med vattenstämpel, marginalerna något mörka, ett par småfläckar, 2 svaga vikmärken. 

Pris: 400 kronor