Prof-skrift. 2 handsstilsövningar av skolelever i Fränninge. Daterade 1844-1845.

Två övningar i handstil av elever i skolan i Fränninge i Skåne. Den ena skriven av ”Skol-flickan Hanna Anders Dotter” och innehåller en sentimental vers om ”Quinnan” och hennes kärlek. Den andra skriven av den gudfruktige ”Skolgossen N:o 4. Lars Henrics Son” och innehåller en text om skrivkonstens historia, hans skriver bland annat att ”Phoenicierne anses hafwa warit de första uppfinnare af wår Bokstafsskrift hwilken i Swerige utträngde den förut brukliga Runesskriften”, texten avslutas med ”Skrif o Gud med andans finger i min själ din helga sanning!”. På baksidan en lista med rubriken ”Förteckning på de Psalmer som jag har lärt utan till”, hela 54 stycken.

2 handskrifter (170×210 mm, 175×215 mm). Den ena 1 sida (med blyertsanteckningar på baksidan), den andra 2 sidor, båda med några småfläckar, 1 med mindre pappersförlust i text vilket påverkar 1 ord, dock fortfarande läsbart, båda med ett vikmärke. 

Pris: 400 kronor