(Tre generationer i Bråfors bergsmansby). Samling interfolierade almanackor 1798-1863.

Denna stora samling interfolierade och kraftigt annoterade almanackor utgör dagböcker för tre generationer bergsmän i Bråfors bergsmansby i Norberg kommun. Här bedrevs arbete kring Bråfors hytta sedan åtminstone 1539 fram till nedläggningen 1902.

Dagböckerna är förda av Hans Andersson (1763-1835), dennes son Hans Hansson, och dennes son Anders Hansson. Hans Andersson var förutom bergsman även tingsman och berättar om hur han 1816 ”var till Söderbärkes ting, i ett alltför ledsamt ärende, dock utan att det på något sätt angick mig själv”. Både sonen och sonsonen går i hans fotspår och fortsätter arbetet i Bråfors hytta, även om sonsonen alltmer tycks övergått till arbete med skogsplantering, vilket följer utvecklingen av Bråfors i stort då nedgången av produktionen i hyttan fick de boende att gå över till skogsbruk.

Här finns noteringar om gäddfiske, tröskning, auktionsbesök, besök av lumpsamlare, rapporter om tändning av kolmilor, arbete i hyttan, körning av oxar, stensprängning, husförhör, blötning av läder, svaljakt samt väderobservationer; särskilt i de almanackor 1798-1834 förda av Hans Andersson. Förutom de kortare noteringar finns även fylligare avdelningar med uppgifter om födslar och dödsfall (bland annat om en dotter som bara hann bli en månad gammal, och en granne som drunknar), om resor till närliggande orter, om intäkter för uträttat dagsverke samt mängder med annan information om bylivet. Ett återkommande problem tycks ha varit oskötsamma drängar och pigor. Det berättas bland annat om hur det 1831 ”sattes potates på stora landet bakom stallet då Petter och Åmell rymde om morgonen till byn, men genom hug och hotelser måtte hem och biträda vid potatessättningen”, och 1833 berättas det ”började Petter supa och kom till byn på slagsmål”, och 1836 ”spräcktes glaset på stora spegeln i stugan och det ej gjordt sig sjelf är påtagligt men ingen vill bekänna sig havfa dertill varit wållande, pigan Sara Lisa var om morgonen inne i stugan och speglade sig med ljus som hon fastsmetade på spegelkarmen hvarefter talg syntes som ger hvår misstanka” samt att 1837 ”kom dräng Andersson drucken från nattvards och kyrkogång”.

En unik samling om livet och arbetet i en bergsmansby under 1800-talet.

Referens: Sigurd Erixon, ”En bergsmansby”, 1930 (i Svenska Kulturbilder, andra bandet).

Samling omfattande 41 interfolierade almanackor, samtliga ”Almanach(…)till Stockholms Horisont”. 1 interfolierat blad handskrift per månad; dvs 492 sidor handskrift. Samtliga i kraftigare pappomslag varav de flesta marmorerade. I huvudsak i gott bruksskick, alla med nedklippta övre högre hörn utan textförlust. Omfattar åren 1798-1801, 1816, 1821-1824, 1826-1841, 1843, 1846, 1848-1850, 1852-1856, 1858-1862. I en samtida träkista.

Pris: 5.000 kronor