Denna samling dokument och kvittenser omfattar redovisning av inkomna hyror och utgifter för egendomarnas drift, samt mängder med kvittenser från firmor anlitade för skötsel av hyreshusen Nr 5 Grundläggaren Tulegatan 27, Nr 18 Brunfisken Nybrogatan 21 samt en lägenhet på Döbelnsgatan 31.

Fastigheterna ägdes av den avlidne C. A Bergmans barn Elsa, Olga, Regina, Gertrud och Carl Gustaf tillsammans med deras mor Amalia Bergman. Samlingen omfattar 38 kvartalsredovisningar för de två fastigheterna samt 5 årsredovisningar för lägenheten på Döbelnsgatan 1897-1899 och1903-1904.

Bland de 600 kvittenserna för skötseln av egendomarna återfinns bland annat; J. E Zachrisson Åkeri & Renhållnings-Entreprenör, A. A. Petterson Kakelugnsmakare, sotare Mathilda Elander, Zetterquist & Löfgren Tapet-magasin, Fahnehjelm & Co. Gas- och Vattenledningsentreprenörer, Stockholms Gasverk, Torsten Bergren Jernvaru-affär, Leon. Anderssons Jernhandel, Stéenhoff & Cederschiöld, Bröderna Haglind Telefonanläggningar, Thorlings Bleck- och Plåtslageri, C. A Kåbergs Tapetfabriks Aktiebolag, Clausens Gas- och Vattenledningsaffär, Mekaniska Verkstaden Inventor, Eskilstuna-Bodens Filial Cederlöf & Grundén Jernkramhandel, Axel R. Winberg Målare, Wedin & Bergström Målare, A. G. Andersson Skorstensfejare, A. Pettersson & Björk Möbelaffär, P. M. Hansson Kakelugnsmakare och Stockholms Bell Telefon-Aktiebolag.

Bland de 14 hyresgästerna på Nybrogatan fanns Tapetserare Petterson, skräddare Abrahamsson, Helena Anderssons sybehörsaffär, Westerström Mjölkaffär, Wenströms Blomsterhandel, grosshandlare Dahlström, Svärd Blomsteraffär, tandläkare Förberg, överste Ehrenheim, Sjöbergs Kaffehandel och operasångaren Jean Grafström (1859-1925).

Bland de 25 hyresgästerna på Tulegatan fanns ingenjör Wahlberg, professor Lundholm,  skomakare Hjertquist, målare Ahlström, utkörare Norberg, snickare Thulander, murare Andersson, bokhandlare Fagerberg, postvaktmästare Andersson, murare Hultqvist, kapten Cronhielm, bageriarbetare Sohlman samt familjen Bergman själva.

I lägenheten på Döbelnsgatan bodde familjen Wahlström 1897-1899, handlaren Jonsson fram till oktober 1903 och därefter handelsbiträdet Norberg.

En fin samling som ger en god inblick i hyresinkomster och utgifter för skötsel av fastigheter i Stockholm under förra sekelskiftet.

Handskrivna kvartals- och årsredovisningar omfattande 172 sidor totalt, innehållande uppgifter om inbetalda hyror samt utgifter + ca 600 handskrivna kvittenser i varierande format. Kvittenserna ihopsatta per kvartal med pappersklämmor eller nålar, ett fåtal med mindre revor och småfläckar, i huvudsak i mycket gott skick. Kvartalsredovisningar för 2:a och 4:e kvartalet 1898 för fastigheten på Nybrogatan saknas. 1 planritning med handskrivet dokument från Stockholm Stad daterat 1910 samt 8 plan- och fasadritningar daterade 1935-1936 över fastigheten på Tulegatan medföljer.

Pris: 6.500 kronor